BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210614T131101Z DESCRIPTION:Tiešraidē parādīšu\, kā veidot lieliskas atskaites\, izma ntojot PivotTables un automātiski atjaunojamus grafikus. Manuprāt\, būs vērtīgi gan iesācējiem\, gan lietpratējiem.\n \nMeistarklasē par to \, kā saprotami un pārskatāmi parādīt datus Excel. Izmantošu Excel P ivotTables un automātiskos grafikus. Redzēsi\, kā grafikus padarīt "dz īvus" ar fitru pogām un noformēt pārskatus tā\, lai ir prieks skatīt ies ne tikai pašam\, bet arī kolēģiem\, vadītājiem\, partneriem. Exc el atskaite var izskatīties forši un Tu par to pārliecināsies vien stu ndas laikā! Atnāc!\n \nMeistarklasē apgūsi:\n \n1. kā ātri apkopot datus un iegūt kopsavilkumus vien ar 3-4 klikšķu palīdzību\n \n2. kā saprotami un pārskatāmi parādīt datus Excel gan grafikos\, gan diagra mmās\n \n3. kā veidot lieliskas atskaites bez aizķeršanās un lieka st resa\n \n4. kā grafikus padarīt "dzīvus" ar fitru pogām\n \n5. padomus \, knifus\, kas ietaupīs Tavu laiku datu vizualizācijas procesā\, lai n ekad nebūtu jāatsaka draugiem saulrieta vakari.\n \nPiemēru būs daudz un noderīgu. Tev atliek vien pieteikties un pievienoties tiešraidei! Tie šraides dalībniekiem būs pieejams Excel fails lejupielādei\, lai prakt izētu savas iemaņas gan meistarklases laikā\, gan pēc tās.\n \nPivot ir kas vairāk kā atskaites tabula. Tev par to ir jāuzzina! Atnāc!\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20210617T190000 DTSTAMP:20210614T131101Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20210617T180000 LAST-MODIFIED:20210614T131101Z LOCATION:https://www.excelknowhow.com/live PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-gb:Excel tiešraides meistarklase TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000800DD0B73761D701000000000000000 01000000045704E174A75834F828B261F1887517C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tiešraidē parādīšu\, veidot liel iskas atskaites\, izma ntojot PivotTables un automātiski atjaunojamus grafikus. Manuprāt\, būs vērtīgi gan iesācējiem\, gan li etpratējiem.

 \;

Meistarklasē par to\, saprotami un pārskatāmi parādīt datus Excel. Izmantošu Excel PivotTables un automātiskos grafikus. Redzēsi\, k ā grafikus padarīt "\;dzīvus"\; a r fitru pogām un noformēt pārskatus \, lai ir prieks ska tīties ne tikai paša m\, bet arī kolēģie m\, vadītājiem\, par tneriem. Excel atskaite var izskatīties forši un Tu par to pārliecināsies vien stundas laikā! Atnāc!

& nbsp\;

Meistarklasē apgūsi:

& nbsp\;

1.  kā ātri apkopot da tus un iegūt kopsavilkumus vien ar 3-4 klikšķu palīdzību

 \;

2. kā saprotami un pārskatāmi parādīt datus Excel gan g rafikos\, gan diagrammās

 \;

3. kā veidot lieliska s atskaites bez aizķeršanās un lieka stresa

 \;

4 . kā grafikus padarīt "\;dzīvus"\; ar fitru pogām

 \;

5. padomus\, knifus\, kas ietaupīs Tavu laiku datu vizualiz ācijas procesā\, lai nekad nebūtu jāatsaka draugiem saulrieta vakari.< o:p>

 \;

Piemēru būs daudz un noderīgu. Tev atliek vie n pieteikties un pievienoties tiešraidei! Tiešr aides dalībniekiem būs pieejams Excel fails lejupielādei\, lai praktiz ētu savas iemaņas gan meistarklases laikā\, gan pēc tās.

 \;

Pivot ir kas vairāk atskaites tabula. Tev par to ir jāuzzina! < span class=SpellE>Atnāc!

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR